Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Information om likviditetsrisk

Information om Mjöbäcks Sparbank likviditetspositioner redovisas kvartalsvis i enlighet med FFFS 2014:21


Likviditetsstrategi

Sparbanken finansieras huvudsakligen via inlåning till allmänheten.
Tillväxten i utlåning och inlåning ska ske med rimlig balans.
Målsättningen är att relationen utlåning/inlåning ska uppgå till högst 105%.

Sparbankens likviditet placeras enligt av styrelsen fastställda regler utifrån ett lågt risktagande. Likviditetsreserven ska uppgå till minst 50 mkr.

Sparbankens likviditetsreserv 1) tkr

2018-09-30

Kassa och tillgodohavande i bank
73 841
Statsskuldförbindelser
10 790
Summa likviditetsreserv
84 811

 
Andra likviditetsskapande åtgärder

Swedbank aktier (marknadsvärde)
100 126
Övriga kortfristiga placeringar (ex fasträntekonto)
66 156
Övriga obligationer
10 000
Summa andra likviditetsskapande åtgärder
176 282
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder
261 093

Sparbankens finansieringskällor

Inlåning svensk allmänhet
1 087 243
Inlåning finansiella institut
25 701
Inlåning utländsk allmänhet
3 234
Summa
1 116 178

Övrig information

Balansomslutning1 357 375
Utlåning till allmänheten1 087 385
Inlåning från allmänheten1 090 477
Kvot utlåning/inlåning99,72%

1) Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2014:21, kap 4 § 5

Stäng Skriv ut