Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Så här gör du för att lämna ett klagomål

en korg full med äpplen

För oss på Mjöbäcks Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med såväl vårt bemötande som med våra produkter och tjänster.
Är du missnöjd ber vi dig ta kontakt med vårt bankkontor. Vill du överklaga ett beslut från banken i ett klagomålsärende, se nedan för mer information om hur du går tillväga.

Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.
1

Om du inte är nöjd med svaret från bankkontoret

Om du inte är nöjd med det svar du fått kan ärendet prövas på nytt hos bankens klagomålsansvarige.

Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel.

Skicka sedan ditt klagomål till Mjöbäcks Sparbank, Klagomålsansvarig, Box 4025, 512 60 Överlida

2

Om du fortfarande inte är nöjd

Om du efter omprövning av bankens Klagomålsansvarige fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till.  Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

3

Är du fortfarande inte nöjd

Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
www.bankforsakring.konsumenternas.se 

Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

Konsumentverket

Telefon 0771–525 525
www.hallakonsument.se

Oberoende vägledning via Konsumentverket.

Allmän domstol

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se  

Stäng Skriv ut