Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Euro mynt

Räntor

Utlåningsräntor avtalas individuellt efter kreditbeslut. Inlåningsräntor enligt tabell nedan.

INLÅNINGSRÄNTOR FR O M 2016.02.24 
KAPITALKONTO
Belopp över 250.000 kr
Belopp mellan 50.000 och 250.000 kr
Belopp upp till 50.000 kr
Endast till fysisk person
Högsta behållning 2,5 Mkr. Ingen uppsägning. Fyra fria uttag per kalenderår samt fritt uttag av föregående års ränta.
Därefter uttagsränta med 1,5% på uttaget belopp, dock minst 60 kr per uttag.

 0,10%
 0,00%

 0,00%

 

FÖRMÅNSKONTO för helkund
Ingen uppsägning. Fyra fria uttag per år, därefter uttagsränta med 1,5% på uttaget belopp, minst 20 kr per uttag.

0,05%
SKOGSKONTO1,00%
E-SPARKONTO0,00%
TRANSAKTIONSKONTO (tidigare löne- och pensionskonto)
Belopp över 54.300 kr
Belopp upp till 54.300 kr

0,00%
0,00%
SPARBANKSKONTO (även lantbrukskonto)
Belopp över 54.300 kr
Belopp upp till 54.300 kr

0,00%
0,00%
INDIVIDUELLT PENSIONSSPARANDE
Gäller individuellt pensionssparande på vanligt bankkonto.
0,00%
FÖRETAGSCHECKKONTO0,00%
UNGDOMSKONTO0,00%

Insättningsgarantin

Konton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.
Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.
För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin se Riksgäldens webbsida

Insättningsgarantin

Stäng Skriv ut